Výkup papiera a jedlého oleja

Zverejnené: 25. 5. 2023 o 1:47

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 30. 5. 2023 (utorok) uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 15:45 do 16:45 hod. pred Obecným úradom.

Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky, použitý jedlý rastlinný olej. Kartón nevykupujeme, len odoberieme! Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka:

  • za 1 kg papiera 0,01 €
  • za 2 kg papiera 1 balíček hygienických vreckoviek
  • za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera
  • za 15 kg papiera 2 rolky kuchynských utierok
  • za 0,25 litra oleja 1 balíček hygienických vreckoviek
  • za 1 liter oleja 1 ks toaletného papiera
  • za 4 litre oleja 2 rolky kuchynských utierok

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!