Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Výstavba chodníkov na cintoríne

Zverejnené: 19. 9. 2019 o 23:46

Vedenie obce sa zodpovedne stará o priestory cintorína. V letnom období je to kosenie, úprava stromoradia, v „dušičkovom období“ je cintorín dostatočne osvetlený, vymaľovalo sa oplotenie, vybudovalo sa parkovisko. Nie tak dávno boli v priestoroch Domu smútku zrenovované vnútorné priestory, sprevádzkovalo sa soc. zariadenie, zakúpilo sa technické vybavenie, taktiež sa upravila dlažba pred samotným vstupom do Domu smútku a v jeho blízkosti boli osadené drevené lavičky i smetné koše. V čase nepriaznivého počasia, najmä v jesennom a zimnom období, bol však prístup k hrobom obmedzený, a preto vyvstala potreba zrealizovania chodníkov v tomto priestore. Samotnej realizácii predchádzala pomerne náročná prípravná fáza. Bolo potrebné, aby bola plocha cintorína majetkovo-právne vysporiadaná, teda aby výhradným majiteľom pozemkov bola obec. Situácia nebola jednoduchá, keďže pôvodných vlastníkov bolo viac: Slovenská republika, Rímskokatolícka cirkev - farnosť Letanovce i súkromní vlastníci. Celý administratívny proces bol úspešne dotiahnutý dokonca, bola vypracovaná projektová dokumentácia, uzavretá a podpísaná zmluva s víťazným dodávateľom a už nič nebránilo tomu, aby bol náš cintorín znovu o čosi krajším, no hlavne dôstojnejším miestom posledného odpočinku našich rodákov. Cintorín je miesto, ktoré niektorí denne navštevujete, a preto je v našom záujme starať sa oň a dbať o jeho dôstojný vzhľad. Veríme, že vybudovanie chodníkov poslúži tomuto nášmu zámeru a zároveň uľahčí prístup k hrobom hlavne našim starším obyvateľom. To však ešte nie je všetko. Momentálne sa pracuje na značení hrobov číslami, následne sa budú uzatvárať zmluvy o prenájme hrobových miest. O tejto skutočnosti však budú občania včas informovaní, a to prostredníctvom rozhlasu alebo na úradnej tabuli či webovom sídle obce.

Súvisiaca galéria

Chodníky na cintoríne

Výstavba chodníkov na cintoríne