Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Zverejnené: 16. 8. 2019 o 22:32

Koncom roka 2014 prebehla v obci veľká rekonštrukcia miestnych komunikácií, po ktorej zostali niektoré ulice a zopár úsekov ciest, ktoré bolo potrebné taktiež komplexne opraviť. Po nadobudnutí dostatočných finančných prostriedkov a po zvládnutí neľahkých a hlavne časovo náročných administratívnych krokoch (stavebné povolenia, majetkové vysporiadanie niektorých úsekov,...), obec ešte v roku 2018 vysúťažila a podpísala zmluvu na realizáciu rekonštrukcie vybraných miestnych komunikácií (Slov. raja k rodine Šubovej, ulica Krátka, ulica Školská k chovateľskému areálu a spojnica medzi ulicou Tatranskou a Slov. raja), ktorá zahŕňa nielen nový asfaltový a spevnený povrch predmetných komunikácií, ale zároveň súčasťou rekonštrukčných prác sú aj odvodňovacie žľaby a obrubníky. Samotná realizácia, hlavne prípravná fáza (príprava povrchu, pokládka obrubníkov) odštartovala ešte koncom minulého roka. Avšak vzhľadom na mínusové teploty a nevhodné počasie sa s následnými prácami opäť začalo až v apríli 2019. Nateraz sú dokončené práce na ulici Školskej a na spojnici medzi ulicou Tatranskou a Slov. raja, kde je osadené aj nové zábradlie a vybudovaný priepust pod predmetnou komunikáciou, ktorý bude slúžiť pre buduci regulovaný odtok vody z polí a záhrad na ulici Tatranskej. V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií sa uskutočnila aj oprava cesty/chodníka okolo kostolného dvora, kde sa taktiež položil nový asfaltový koberec a zároveň boli osadené nové obrubníky.

Súvisiaca galéria

Rekonštrukcia miestnych komunikácií

Ulica Školská k chovateľskému areálu a spojnica medzi ulicou Tatranskou a Slov. raja