Zavedenie kamerového systému v obci Letanovce

Zverejnené: 9. 12. 2020 o 8:21

Hlavným cieľom projektu, do ktorého sa obec zapojila ešte v roku 2019 bola prevencia kriminality a inej protispoločenskej činnosti prostredníctvom vybudovania kamerového systému. O jeho zavedení sa nielen občania, ale aj návštevníci obce dozvedajú už z informačnej tabuľky umiestnenej pri vstupe do obce. Do výzvy sa obec zapojila najmä z dôvodu, aby sa prispelo k celkovému zlepšeniu situácie v oblasti bezpečnosti občanov obce a jej návštevníkov. Pôvodne sa prostredníctvom výzvy plánovalo zavedenie 11-tich kamier v obci v celkovej výške 25 000 €. Nakoniec nám, z dôvodu enormného záujmu samospráv o tento projekt, bola pridelená dotácia len vo výške 7000 €. Povinná spoluúčasť obce predstavovala sumu 1804 €. Tento obnos v skutočnosti predstavuje vyfinancovanie všetkých pevných a zabudovaných komponentov kamerovej ústredne s modulom až na 16 kamier a nainštalovanie 3 stacionárnych a jednej otočnej kamery. Súčasný kamerový systém pokrýva centrum obce, preto by sme sa aj v budúcnosti, ak to bude možné, zapojili do podobnej výzvy a zaistili nainštalovanie kamier aj do odľahlejších častí obce.