Adventný čas - navštívil nás

Zverejnené: 30. 11. 2020 o 22:51

Rozsvietila sa prvá svieca na adventnom venci, a to nielen v našich kostoloch, v našich príbytkoch, ale aj na námestiach v mestách a obciach na celom svete. Nie je tomu inak ani v našej dedine. Po tom, čo sme minulého roku po prvýkrát na radosť všetkým obyvateľom vyzdobili adventný veniec priamo na Námestíčku pri OcÚ, ani tento rok sme nezaháľali a urobili všetko preto, aby nám i tento rok skrášľoval obec, ba čo viac, pripomínal túžobné očakávanie Vianoc postupným rozsvietením prvej, druhej, tretej i štvrtej adventnej sviece. Túto sviatočnú atmosféru umocnil i čerstvo napadaný sneh, ktorý je v posledných rokoch skôr vzácnosťou. Určite potešil nielen malých, ale i veľkých a odel náš adventný veniec do krásneho bieleho šatu ...

Súvisiaca galéria

Príprava adventného venca

Príprava adventného venca na Námestí pred OcÚ