Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Hlásenie zo dňa 4. 12. 2018 o 11:33

  • Dátum hlásenia: 4. 12. 2018
  • Čas hlásenia: 11:33
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Upozorňujeme občanov na povinnosť udržiavať porasty v ochrannom pásme elektrického vedenia a pod elektrickým vedením do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia. V prípade, že porasty prerastú výšku 3 m, je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich okliesnenie, prípadne odstránenie. Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi, resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Ak si vlastník túto povinnosť nesplní, poverená osoba STELLER s.r.o. bude vykonávať výrub drevín a krovitých porastov v predpokladanom termíne v čase od 7. 1. 2019 do 7. 1. 2020.