Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Hlásenie zo dňa 29. 1. 2019 o 9:09

  • Dátum hlásenia: 29. 1. 2019
  • Čas hlásenia: 9:09
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosti registrácie chovu. Na základe rozhodnutia Európskej komisie je Slovenská republika povinná zapísať do centrálneho registra všetky chovy ošípaných bez rozdielu počtu. Vzhľadom na nepriaznivý vývoj súvisiace s africkým morom ošípaných v okolitých krajinách sú uvedené skutočnosti nevyhnutné pre pripravenosť a uvedenú veľmi nebezpečnú nákazu. Preto je majiteľ chovu ošípanej povinný registrovať počet ošípaných už od jedného kusa.
Povinnosťou chovateľa je nahlásiť domácu zabíjačku aspoň jeden pracovný deň vopred na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (https://www.svps.sk/zakladne_info/kontakty.asp), pri hlásení je nutné uvádzať registračné číslo chovu pridelené CEHZ- Centrálnou evidenciou hospodárskych zvierat („D“). Pokuta za neohlásenie domácej zabíjačky je pre fyzickú osobu vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa § 48 ods. 5 písm. m) zákona. Bližšie informácie sú zverejnené na uradnej tabuli obce a webovej stránke obce.