Tento web používa súbory cookies. Prehliadaním webu vyjadrujete súhlas s ich používaním. Viac informácií

+421 907 922 064

Hlásenie zo dňa 18. 3. 2020 o 12:15

  • Dátum hlásenia: 18. 3. 2020
  • Čas hlásenia: 12:15
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Spišskej Novej Vsi Vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Spišská Nová Ves a Gelnica, od 18. 3. 2020 od 07:00 hod.- do odvolania. V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každy povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Fyzickým osobám zakzuje: zakladať alebo udržiavať ohne, používať otvorený oheň, fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie porastov bylín, krovia a stromov. Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú podľa § 6b a podľa § 14 ods. 1 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 10 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predepisov.