Hlásenie zo dňa 24. 12. 2021 o 10:00

  • Dátum hlásenia: 24. 12. 2021
  • Čas hlásenia: 10:00
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa.
Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách beznádeje,
do sŕdc, duší vašich vloží - radosť, šťastie, pokoj boží.
V dedinke našej nech sa nám dobre býva,
Nech v našich srdciach po celý rok láska - nie chlad prebýva.

Pokojné a požehnané vianočné sviatky i celý rok 2022, vám zo srdca prajú starosta obce spolu s poslancami a zamestnancami.