Hlásenie zo dňa 29. 3. 2022 o 9:46

  • Dátum hlásenia: 29. 3. 2022
  • Čas hlásenia: 9:46
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Vážení občania, Spišská katolícka charita ponúka možnosť riešenia Vašich problémov prostredníctvom špecializovaného sociálneho poradenstva priamo v našej obci. O odborné poradenstvo môže požiadať každý obyvateľ, ktorý sa z rôznych dôvodov ocitol v nepriaznivej sociálnej situácii napríklad v dôsledku straty zamestnania, s nedostatkom finančných prostriedkov na splácanie úverov, s vysokým počtom exekučných konaní, po odchode jedného z partnerov zo spoločnej domácnosti, príslušníci marginalizovaných skupín, seniori a osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo príbuzní týchto osôb.Špecializované sociálne poradenstvo je bezplatné a bude sa poskytovať zajtra (t. j. v stredu) od 13:00 do 15:00 hod. v zasadačke kultúrneho domu. Veríme, že radi využijete ponuku bezplatnej odbornej pomoci!