Hlásenie zo dňa 2. 5. 2022 o 13:25

  • Dátum hlásenia: 2. 5. 2022
  • Čas hlásenia: 13:25
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že zápis detí na školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 2. mája 2022 do 31. mája 2022 osobne, e-mailom, poštou, elektronicky. Podať prihlášku osobne v priestoroch materskej školy bude možné od 2. mája do 16. mája a v časti Strelník 13. mája 2022. Viac informácií, prihlášku a potrebné tlačivá nájdete na webovom sídle školy ms.letanovce.sk