Hlásenie zo dňa 29. 11. 2022 o 13:11

  • Dátum hlásenia: 29. 11. 2022
  • Čas hlásenia: 13:11
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 29. 11. do 5. 12. budú zamestnanci obce vykonávať odpis stavu vodomerov. Žiadame občanov o sprístupnenie vodomerov a zabezpečenie psov.