Hlásenie zo dňa 23. 12. 2022 o 14:15

  • Dátum hlásenia: 23. 12. 2022
  • Čas hlásenia: 14:15
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Starosta obce spolu s poslancami OZ i zamestnancami OcÚ Vás srdečne pozývajú na vianočný punč, ktorý sa bude podávať 25. 12. 2022 v Parku pod Lipami, a to po ukončení koncertu speváckeho zboru, konaného o 16:00 vo farskom kostole. V Parku pod Lipami následne vystúpia deti z MŠ i folklórna skupina Olišavčan. Všetci ste srdečne vítaní!