Hlásenie zo dňa 6. 3. 2023 o 11:52

  • Dátum hlásenia: 6. 3. 2023
  • Čas hlásenia: 11:52
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: Hanulova, Malá, Nábrežná, Školská, Slobody, Slovenského raja, Štúrova, Záhradná

VSD, a.s. oznamuje, že 7. 3. 2023 (utorok) v čase od 11:30 do 14:00 je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalitách: ul. Hanulová, Malá, Nábrežná, Slobody od č. 1 po 27 po oboch stranách, Slovenského raja od č. 45 do 51, č. 57 a 65, ul. Záhradná č. 47, ul. Školská a Štúrova.

https://www.letanovce.sk/informacna-tabula/vsd-a-s-prerusenie-distribucie-elektriny-7-3-2023