Hlásenie zo dňa 14. 9. 2023 o 11:01

  • Dátum hlásenia: 14. 9. 2023
  • Čas hlásenia: 11:01
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Spoločnosť HOR, s.r.o. Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že nájomné v naturálnej forme za prenájom pôdy v roku 2023 sa bude vydávať na hospodárskom dvore v Mečedelovciach dňa 15. 9. 2023 (piatok) v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod. a dňa 16. 9. 2023 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 13.00 hod.
Vlastníkov prosíme, aby si doniesli platné nájomné zmluvy a vrecia.