Hlásenie zo dňa 14. 3. 2024 o 11:00

  • Dátum hlásenia: 14. 3. 2024
  • Čas hlásenia: 11:00
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 16. marca 2024 (sobota) v kultúrnom dome v Letanovciach. Prezentácia sa začne od: 8:45 - 9:45.
Pripomíname spolupodielníkov lesných pozemkov, aby ak sa nemôžu z akýchkoľvek dôvodov zúčastniť zhromaždenia, aby splnomocnili buď rodinného príslušníka, alebo poslal splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jožovi Kramárovi. Vaša účasť je nutná pôjde o ďalšie dôležité rozhodnutia ohľadom lesných pozemkov a financií .
Zároveň Vás predseda urbáru srdečne pozýva na jeho tradičný guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po zhromaždení.
Tešíme sa na Vašu hojnú účasť, lebo správa lesa je len v rukách náš všetkých.