Hlásenie zo dňa 22. 3. 2024 o 15:00

  • Dátum hlásenia: 22. 3. 2024
  • Čas hlásenia: 15:00
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Obec Letanovce oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 25. 3. 2024 (pondelok) o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.