Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 591 - 595 z 629

Hlásenie zo dňa 31. 3. 2017 o 9:25

Cirkevná základná škola Juraja Sklenára oznamuje, že termín konania zápisu detí do 1. ročníka v školskom roku 2017/2018 z lokality Letanovce - Strelník je dňa 3. 4. 2017 v čase od 8.00 do 15.00 hod. v budove Cirkevnej základnej školy Juraja Sklenára. Pre deti navštevujúce Materskú školu v Letanovciach a deti z obce je dňa 4. 4. 2017 v čase od 12.00 do 16.00 hod. Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz zákonného zástupcu a rodný list dieťaťa.

Hlásenie zo dňa 22. 3. 2017 o 13:18

Vážení spoluobčania a daňoví poplatníci obce, na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v nadväznosti zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vám obec Letanovce oznamuje a upozorňuje všetkých daňových poplatníkov obce Letanovce, že v blízkom čase odstúpi neuhradené daňové a zákonné poplatky ako aj poplatky za vodné a stočné súdnemu exekútorovi k vymáhaniu cestou exekúcie.

V súvislosti s týmto opatrením obec upozorňuje dlžníkov, že aj nízke dĺžne poplatky (napr. 10€) sa môžu pri vymáhaní cestou súdnej exekúcie vyšplhať do niekoľkonásobných nákladov pri vysporiadaní dlžnej sumy (aj 50 €).

Upozorňujeme daňových poplatníkov, že obec už viackrát písomne vyzývala dlžníkov k úhrade podlžností. V ďalšom období pred súčinnosťou s exekútorským úradom už ďalšiu výzvu obec nevykoná.

Hlásenie zo dňa 22. 3. 2017 o 13:17

Oznamujeme občanom, že jarný zber drevného odpadu z orezov stromov, kríkov a drevín sa uskutoční v čase od 22.3.2017 do 5.4.2017. Prosíme občanov aby dĺžka konárov bola cca 50 cm, drobné konáre boli zviazané, alebo uložené vo vreci. Zberným miestom bude vyznačená časť parkoviska pri Dome smútku.

Hlásenie zo dňa 7. 3. 2017 o 9:00

Oznamujeme občanom, že z dôvodu poruchy na verejnom vodovode bude dnes na ulici Slobody od domu Cyrila Bartoša smerom k vlakovej stanici odstávka vody na verejnom vodovode do odstránenia poruchy.

Hlásenie zo dňa 3. 3. 2017 o 10:35

Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

Stačí ak elektrické spotrebiče necháte na dostatočne viditeľnom mieste pred svojou bránou. V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, je možné nechať nefunkčné elektrické spotrebiče aj na Vašom pozemku za bránou. V takomto prípade je však potrebné dostatočne viditeľne označiť bránu farebnou zástavkou pre lepšiu viditeľnosť (stačí kus nejakej farebnej látky), alebo nahlásiť presnú adresu na Obecný úrad, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Zvoz sa uskutoční 6. 3. 2017 (pondelok) o 8:00 hod.