Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 716 - 720 z 738

Hlásenie zo dňa 24. 11. 2016 o 10:26

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. oznamuje občanom, že dňa 29.11.2016 uskutoční v našej obci výkup papiera a jedlého oleja. Výkup sa uskutoční od 15:15 do 15:35 hod. pred Špeciálnou ZŠ a od 15:40 do 16:50 hod. pred Obecným úradom. Predmetom zberu sú noviny, časopisy, knihy bez obalov, letáky ale aj kartón. Novinkou je výkup použitého jedlého rastlinného oleja. Za vyzbieraný papier dostanete finančnú hotovosť alebo hygienické potreby. V ponuke je toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. Za 1L oleja dostanete 1 ks toaletného papiera. Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Vám ponúka za 1 kg papiera 0,03 € alebo za 5 kg papiera 1 ks toaletného papiera.

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme mokrý papier a papier v igelitových vreciach!
Olej vykupujeme v plastových fľašiach!

Hlásenie zo dňa 16. 11. 2016 o 7:00

Brantner Nova oznamuje občanom, že sa dňa 16.11.2016 t.j. streda neuskutoční zber plastov. Tento zber sa presúva na sobotu 19.11.2016. Za pochopenie ďakujeme.

Hlásenie zo dňa 11. 11. 2016 o 9:07

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 11. 11. (piatok) do 14.11.2016 (pondelok) bude pristavený veľkokapacitný kontajner na biologický odpad t.j. lístie, tráva a konáre, ktoré budú umiestnené za obecným úradom.

Hlásenie zo dňa 7. 10. 2016 o 10:23

Spoločnosť HOR s.r.o. Radlinského 2041/22, Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom poľnohospodárskej pôdy, že nájomné v naturálnej forme za prenájom pôdy v roku 2016 sa bude vydávať na hospodárskom dvore v Mečedelovciach dňa 8.10.2016 (sobota) v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. Vlastníkov prosíme, aby si doniesli platné nájomné zmluvy a vrecia.

Hlásenie zo dňa 7. 10. 2016 o 10:22

Detská ambulancia MUDr. Jany Hercegovej oznamuje občanom, že od 10.10.2016 do 14.10.2016 bude zatvorená. Zastupuje MUDr. Pekarčíková v Hrabušiciach a v Smižanoch.