Hlásenia rozhlasu

Zobrazené hlásenia 851 - 855 z 856

Hlásenie zo dňa 21. 10. 2015 o 13:20

VSD a.s. oznamuje, že dňa 30.10.2015 v čase od 7:40 do 16:30 bude prerušená distribúcia elektrinu z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia a to na ulici Hanulova, Nábrežná, Slobody a Školská.

Hlásenie zo dňa 14. 10. 2015 o 9:41

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 16.10.2015 do 19.10.2015 bude pristavený kontajner vedľa pošty na zber biologického odpadu. Upozorňujeme, že sa jedná o odpad zo záhrad malé konáre, suchá tráva, lístie.

Hlásenie zo dňa 9. 10. 2015 o 16:55

Oznamujeme občanom, že kontajner na biologický odpad je už naplnený, preto žiadame, aby ste biologický odpad nedovážali za obecný úrad. V dohľadnej dobe bude pristavený druhý kontajner, o ktorom budete včas informovaní.

Hlásenie zo dňa 7. 10. 2015 o 10:01

Spoločnosť H+EKO, spol. s.r.o. uskutoční v obci zvoz nefunkčných elektrospotrebičov.

Staré a nefunkčné práčky, chladničky, mrazničky, sporáky, rúry na pečenie, televízory, rádia, počítače, tlačiarne, kalkulačky, vysávače, žehličky, fritézy, hriankovače, svietidlá, batérie, rôzne malé domáce elektrospotrebiče, telefónne prístroje, mobily, vŕtačky, kosačky a mnoho iných veľkých aj malých nefunkčných elektrospotrebičov netreba nikde nosiť.

V snahe zabrániť neoprávnenému rozoberaniu a následnému neporiadku v obci, nechajte nefunkčné elektrické spotrebiče na Vašom pozemku za bránou. Pre lepšiu viditeľnosť označte bránu farebnou zástavkou (stačí kus nejakej farebnej látky) a nahláste presnú adresu na Obecný úrad, kde sa elektroodpad nachádza.

V prípade potreby sú pracovníci spoločnosti H+EKO pripravení pomôcť pri vynesení rozmernejších alebo ťažších spotrebičov všetkého druhu priamo z pivníc, dvorov, garáži alebo povál.

Zvoz sa uskutoční 13. 10. 2015 o 8:30 hod.

Hlásenie zo dňa 6. 10. 2015 o 10:41

Oznamujeme občanom, že v dňoch od 9. 10.2015 do 12.10.2015 bude pristavený kontajner za obecným úradom na zber biologického odpadu. Upozorňujeme, že sa jedná o odpad zo záhrad malé konáre, suchá tráva, lístie.