Mesiac úcty k starším - októbrové posedenie so seniormi

Zverejnené: 15. 11. 2022 o 0:08

Jeseň je obdobím umeleckých diel prírody, ktorá je ako krásna paleta. Stromy ohromujú pestrými farbami. Takýmto krásnym umeleckým dielom je aj človek v jeseni života. Tvaroval a formoval ho sám majster život svojimi skúškami, radosťami, ale aj starosťami. Október je mesiacom úcty k starším. Úcty k tým, ktorí sa každý deň vzdávali radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými nás - svoje deti. Október je mesiac, kedy si týchto ľudí a to, čo pre nás urobili, pripomíname. Nikdy na nich nesmieme zabudnúť. Nikdy. A nepripomínať si ich iba v jeden deň alebo v jeden mesiac, ale každý deň v roku.

Naša obec takisto nezabúda na svojich seniorov, a preto nám bolo veľkým potešením prijať ich v priestoroch KD dňa 19.októbra 2022 v popoludňajších hodinách. Ráno bola za nich vo farskom kostole slávená svätá omša, v rámci ktorej mali možnosť prijatia sviatosti pomazania chorých, ktorú vysluhovali naši duchovní otcovia. Veľmi milo nás potešila hojná účasť seniorov na posedení, sála KD sa zaplnila takmer do posledného miestečka. Pri chutnej večeri, teplej kávičke a sladkom koláčiku, za tónov krásnych ľudových piesní a hudby v podaní speváckej skupiny Šafolka si naši seniori mali možnosť zaspomínať na dávnejšie časy a porozprávať sa so svojimi rovesníkmi. Veríme, že sa nám aspoň takýmto spôsobom podarilo poďakovať sa za ich prítomnosť medzi nami, za všetky ich rady a skúsenosti, ktoré každodenne odovzdávajú mladším generáciám.

Súvisiaca galéria

Posedenie so seniormi

Posedenie so seniormi