Mikulášku, dobrý strýčku, modlím sa Ti modlitbičku

Zverejnené: 11. 12. 2022 o 23:53

Mikulášku, dobrý strýčku,
modlím sa Ti modlitbičku.
Zlož tú svoju plnú tašku,
daj nám z Tvojich darov trošku ...

... A veru, svätý Mikuláš nezabudol, prišiel a niečo sladké doniesol aj deťom v našej obci, a to v stredu, 7. decembra 2022 na námestíčku pri obecnom úrade. Prišiel aj so svojimi pomocníkmi: anjelom i čertom, ktorý však nemusel vôbec nikoho strašiť, lebo všetky deti boli poslušné a šikovné. Niektoré z nich sa Mikulášovi za sladkosť poďakovali tak, že niečo pekné zarecitovali, zaspievali, ba dokonca jeden z nich, Matej, priniesol aj husličky a zahral peknú koledu. Vôbec mu nevadilo, že mu prsty vyštípal mráz. Nakoniec sa Mikuláš s deťmi rozlúčil a odobral sa svojou cestou ďalej. Veríme, že k nám na budúci rok opäť zavíta.

Súvisiaca galéria

Svätý Mikuláš

Svätý Mikuláš v našej obci