Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov

Zverejnené: 22. 12. 2022 o 2:12

Dňa 10. 12. 2022 sa v našej obci, v areáli Agro družstva Letanovce, konalo taktické cvičenie dobrovoľných hasičov. Cvičenie bolo zamerané na vyhľadávanie a vynášanie zranených osôb zo zadymeného priestoru a na poskytnutie prvej pomoci. Týmto taktickým cvičením si zároveň precvičili koordináciu a súčinnosť s ďalšími príslušníkmi dobrovoľných hasičských zborov.

Výcviku sa zúčastnilo celkovo 5 hasičských zborov, a to: DHZ Letanovce, DHZ Jamník, DHZ Hôrka, DHZ Mlynica a DHZ Betlanovce.
Za poskytnutie priestorov za účelom tohto cvičenia patrí poďakovanie predsedovi Agro družstva Letanoviec, Jánovi Vrončovi.

Súvisiaca galéria

Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov

Taktické cvičenie dobrovoľných hasičov v areáli Agro družstva Letanovce