Hlásenie zo dňa 24. 3. 2022 o 10:40

  • Dátum hlásenia: 24. 3. 2022
  • Čas hlásenia: 10:40
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Obec Letanovce oznamuje občanom, že dňa 27. 3. 2022 (nedeľa) o 17:30 hod. sa v sále kultúrneho domu uskutoční verejná schôdza týkajúca sa modernizácie železnice v katastri obce Letanovce. Pozývame na toto stretnutie všetkých občanov ale predovšetkým oslovených vlastníkov dotknutých pozemkov. Pri vstupe na uvedené stretnutie je potrebné, aby každá osoba mala respirátor.