Hlásenie zo dňa 16. 3. 2023 o 11:50

  • Dátum hlásenia: 16. 3. 2023
  • Čas hlásenia: 11:50
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Pozemkové spoločenstvo, Urbár v Letanovciach Vás touto cestou pozýva na zhromaždenie, ktoré sa uskutoční 18. marca 2023 /túto sobotu/ v kultúrnom dome v Letanovciach. Prezentácia prebehne od 8:45 do 9:45. Pripomíname spolupodielníkom lesných pozemkov, aby v prípade ich neúčasti splnomocnili rodinného príslušníka, alebo poslali splnomocnenie členom výboru alebo predsedovi urbáru Jozefovi Kramárovi. Vaša účasť je nutná z dôvodu rozhodovania ohľadom lesných pozemkov a financií.Zároveň Vás predseda urbáru srdečne pozýva na jeho tradičný guláš z diviny, ktorý sa bude podávať po zhromaždení.Tešíme sa na Vašu hojnú účasť, lebo správa lesa je len v rukách náš všetkých.