Hlásenie zo dňa 17. 3. 2023 o 14:45

  • Dátum hlásenia: 17. 3. 2023
  • Čas hlásenia: 14:45
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Vážení občania, s cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch, Okresné riaditeľstvo HZ Sp. Nová Ves vyzýva občanov rešpektovať zákon o ochrane pred požiarmi. Fyzická osoba nesmie: vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov, fajčiť v lesoch, zakladať oheň na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, zakladať oheň v období, keď je vyhlásený čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pri vzniku požiaru alebo jeho spozorovaní, pokúste sa ho v rámci možností uhasiť, prípadne zamedziť šíreniu a požiar ohlásiť na najbližšej ohlasovni požiarov v obci alebo na tiesňovej linke 150 alebo 112.