Hlásenie zo dňa 15. 5. 2023 o 17:20

  • Dátum hlásenia: 15. 5. 2023
  • Čas hlásenia: 17:20
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Obec Letanovce oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 17. 5. 2023 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.