Hlásenie zo dňa 19. 5. 2023 o 11:12

  • Dátum hlásenia: 19. 5. 2023
  • Čas hlásenia: 11:12
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Dôležitý oznam: Zberová spoločnosť Brantner Nova, a.s. v spolupráci s Obcou Letanovce konštatuje, že občania tejto obce nedostatočne separujú odpad, preto Vás chceme oboznámiť s týmito dôležitými informáciami.

Od 1. 6. 2023 nastavajú tieto zmeny:

  • musí mať každá domácnosť len plastovú nádobu na komunálny odpad (KO).
  • domácnosť s počtom členov do 5 osôb môže mat iba 1 ks 120 l plastovej nádoby na KO.
  • domácnosť s počtom členov 6 osôb a viac môže mať buď 2 ks 120 l plastovej nádoby na KO, alebo 1 ks 240 l plastovej nádoby na KO.

Následne prebehne v obci čipovanie nádob, po ktorom bude zberová spoločnosť vyvážať už len nádoby označené čipom. Nebudú vyvážané žiadne vrecia, škatule a podobné veci vyložené pri plastovej zberovej nádobe. Nádoby na KO (110,120, 1100 l) z kovu už nebudú vyvezené.

Ďalšie dôležité informácie nájdete na webovej stránke obce a v svojich schránkach.