Hlásenie zo dňa 25. 5. 2023 o 20:06

  • Dátum hlásenia: 25. 5. 2023
  • Čas hlásenia: 20:06
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: Cintorínska, Hanulova, Malá, Nábrežná, Školská, Štúrova, Tatranská

Obec Letanovce bude zajtra t.j. 26. 5. 2023 robiť evidenciu nádob na komunálny odpad. Prosíme občanov, týchto ulíc: Tatranská, Cintorínska, Školská, Štúrova, Malá, Nábrežná, Hanulova, Záhradná, aby ešte dnes večer alebo zajtra skoro ráno vyložili kanvy, ktoré chcú očipovať a budú ich aj reálne používať pri zbere komunálneho odpadu. Evidencia je potrebná pre firmu Brantner Nova, a.s.. Občania, ktorí ešte nemajú zakúpenú plastovú kanvu a vyložia kovovú, do evidencie ich zapíšeme ako poplatníka so 120 l plastovou nádobou na komunálny odpad. Zvyšné ulice budeme evidovať 30. - 31. 5. 2023.