Hlásenie zo dňa 25. 6. 2024 o 16:15

  • Dátum hlásenia: 25. 6. 2024
  • Čas hlásenia: 16:15
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Obec Letanovce oznamuje, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva sa uskutoční dňa 27. 6. 2024 (štvrtok) o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu.