Hlásenie zo dňa 3. 7. 2024 o 14:00

  • Dátum hlásenia: 3. 7. 2024
  • Čas hlásenia: 14:00
  • Komerčné hlásenie: Nie
  • Určené len pre obyvateľov ulíc: všetky ulice

Oznamujeme občanom, že od 4. 7. 2024 nebude firmou Brantner Nova, a.s. vysypaná žiadna nádoba s komunálnym odpadom, ktorá nemá čip a nebudú odobraté vrecia s odpadom, ktoré budú ležať vedľa nádoby.