Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 855

Výsledky volieb na starostu obce

Kandidát Počet hlasov
1 Michal Urban 432
2 Peter Kacvinský 388
3 Ľudovít Lesňak 18
3 Marcel Bonk 17

Výsledky volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva obce

Kandidát Počet hlasov
1 Ján Vronč, st. 435
2 Tibor Olejník 416
3 Ján Kacvinský 376
4 Anna Kubičárová 365
5 Michal Urban 362
6 Ing. Peter Biskup 360
7 Ing. Štefan Podolinský 277
8 Ladislav Toporcer 277
9 Ing. Jozef Toporcer 270
10 Ing. Pavol Slebodník 267
11 Ing. Mária Pavlanská 260
12 Peter Kacvinský 249
13 Andrej Kubičár 241
14 Ladislav Podolinský 225
15 Marcel Bonk 217
16 Marián Lesňák 208
17 Róbert Lesňak 188
18 Peter Podolinský 175
19 Milan Rusnák 159
20 Ľudovít Lesňak 119