Druhé kolo - 30.03.2019

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 484
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 418
Volebná účasť 28,17%
Počet odovzdaných obálok 418
Počet platných hlasovacích lístkov 397
Počet neplatných hlasovacích lístkov 21

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Zuzana Čaputová, Mgr.
219
55,16%
45
2 Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
178
44,84%
52
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 419 883
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 1 847 417
Volebná účasť 41,80%
Počet odovzdaných obálok 1 847 115
Počet platných hlasovacích lístkov 1 808 985
Počet neplatných hlasovacích lístkov 38 130

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Zuzana Čaputová, Mgr.
1 056 582
58,41%
45
2 Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
752 403
41,59%
52

Prvé kolo - 16.03.2019

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 491
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 536
Volebná účasť 35,95%
Počet odovzdaných obálok 536
Počet platných hlasovacích lístkov 533
Počet neplatných hlasovacích lístkov 3

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 František Mikloško, RNDr.
155
29,08%
71
2 Zuzana Čaputová, Mgr.
133
24,95%
45
3 Štefan Harabin, JUDr.
79
14,82%
61
4 Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
75
14,07%
52
5 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
40
7,50%
41
6 Milan Krajniak, Bc.
30
5,63%
46
7 Eduard Chmelár, doc. Mgr.,PhD.
8
1,50%
47
8 Martin Daňo
6
1,13%
42
9 Róbert Švec, Mgr.
2
0,38%
42
10 Béla Bugár, Ing.
2
0,38%
60
11 Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
1
0,19%
56
12 Bohumila Tauchmannová, Ing.
1
0,19%
60
13 Robert Mistrík, Dr. Ing.
1
0,19%
52
14 Ivan Zuzula, RNDr., CSc.
0
0,00%
64
15 József Menyhárt, PaedDr., PhD.
0
0,00%
42
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 429 033
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 2 158 859
Volebná účasť 48,74%
Počet odovzdaných obálok 2 158 212
Počet platných hlasovacích lístkov 2 145 364
Počet neplatných hlasovacích lístkov 12 848

Výsledky volieb

Kandidát Počet hlasov Vek
1 Zuzana Čaputová, Mgr.
870 415
40,57%
45
2 Maroš Šefčovič, JUDr., PhD.
400 379
18,66%
52
3 Štefan Harabin, JUDr.
307 823
14,35%
61
4 Marian Kotleba, Ing. Mgr.
222 935
10,39%
41
5 František Mikloško, RNDr.
122 916
5,73%
71
6 Béla Bugár, Ing.
66 667
3,11%
60
7 Milan Krajniak, Bc.
59 464
2,77%
46
8 Eduard Chmelár, doc. Mgr.,PhD.
58 965
2,75%
47
9 Martin Daňo
11 146
0,52%
42
10 Róbert Švec, Mgr.
6 567
0,31%
42
11 Juraj Zábojník, Dr. Ing., PhD.
6 219
0,29%
56
12 Ivan Zuzula, RNDr., CSc.
3 807
0,18%
64
13 Bohumila Tauchmannová, Ing.
3 535
0,16%
60
14 Robert Mistrík, Dr. Ing.
3 318
0,15%
52
15 József Menyhárt, PaedDr., PhD.
1 208
0,06%
42