Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 542
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 201
Volebná účasť 13,04%
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 201
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 199
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 2

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?
192
96,48%
7
3,52%
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 377 565
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 1 193 198
Volebná účasť 27,26%
Neplatné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 1 192 722
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 1 181 984
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 10 265

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady je možné uskutočniť referendom alebo uznesením NR SR?
1 163 586
98,44%
18 398
1,56%