Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 545
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 411
Volebná účasť 26,60%
Počet odovzdaných obálok 411
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 335
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 378
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce -
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva -
Počet volených poslancov do obecného zastupiteľstva obce 9

Výsledky volieb na starostu obce

Kandidát Počet hlasov Povolanie Politická strana Vek
1 Slavomír Zahornadský
335
100,00%
starosta obce nezávislý kandidát 51 r.

Výsledky volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva obce

Kandidát Počet hlasov Povolanie Politická strana Vek
1 Zuzana Lesňáková, Mgr. 332 učiteľka Strana obcí a miest - som Slovensko 43 r.
2 Mária Kramarová, Ing. 299 stavebná inžinierka nezávislý kandidát 57 r.
3 Andrea Knižková, Mgr. 287 učiteľka Spolu - občianska demokracia 39 r.
4 Ján Vronč, Ing. 283 predseda družstva nezávislý kandidát 40 r.
5 Ján Šefčík 256 interný tréner nezávislý kandidát 43 r.
6 Pavol Toporcer, Mgr. 249 konzultant - analytik Spolu - občianska demokracia 40 r.
7 Štefan Trojan 249 správca budov nezávislý kandidát 42 r.
8 Miroslav Mlynár 248 návestný majster Spolu - občianska demokracia 39 r.
9 Vojtech Legeza 231 údržbár Strana obcí a miest - som Slovensko 48 r.
10 Jozef Neupauer, Ing. 218 živnostník Kresťanskodemokratické hnutie 40 r.