Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 304
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 441
Volebná účasť 33,81%
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 427
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov -

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?
345
80,79%
82
19,20%
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 193 347
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 1 503 784
Volebná účasť 35,86%
Neplatné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 1 502 454
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 1 484 547
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 17 907

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Ste za to, aby poslanci Národnej rady Slovenskej republiky prijali ústavný zákon o skrátení III. volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky tak, aby sa voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali v roku 2004?
1 305 023
87,90%
179 524
12,09%