Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 376
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 338
Volebná účasť 24,56%
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 335
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 329
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 6

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
293
89,05%
21
6,38%
2 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
314
95,44%
7
2,12%
3 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
307
93,31%
6
1,82%
4 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
285
86,62%
27
8,20%
5 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
231
70,21%
64
19,45%
6 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
258
78,41%
30
9,11%
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 369 553
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 998 142
Volebná účasť 22,84%
Neplatné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 997 235
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 990 535
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 6 700

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom zrušila povinnosť fyzických osôb a právnických osôb platiť úhradu za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom?
870 864
87,91%
90 058
9,09%
2 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom rozšírila možnosť prejednať konanie poslanca Národnej rady Slovenskej republiky ako priestupok na všetky priestupky podľa zákona o priestupkoch?
952 281
96,13%
17 333
1,74%
3 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ústavným zákonom znížila počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100 s účinnosťou od nasledujúceho volebného obdobia?
925 888
93,47%
38 450
3,88%
4 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom ustanovila, že orgány verejnej moci môžu obstarávať osobné motorové vozidlá s obstarávacou cenou maximálne 40 tisíc eur?
886 767
89,52%
61 532
6,21%
5 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky ustanovila možnosť voliť poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu prostredníctvom internetu?
703 336
71,00%
221 847
22,39%
6 Súhlasíte s tým, aby Národná rada Slovenskej republiky zákonom vyňala osoby poverené výkonom verejnej moci z možnosti uplatniť právo na odpoveď podľa tlačového zákona?
747 983
75,51%
134 163
13,54%