Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1336
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 839
Volebná účasť 62,80%
Počet odovzdaných obálok 836
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 773
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva 764
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce -
Počet neplatných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva -

Výsledky volieb na starostu obce

Kandidát Počet hlasov
1 Peter Kacvinský, Ing. 409
2 Michal Urban 192
3 Peter Biskup, Ing. 172

Výsledky volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva obce

Kandidát Počet hlasov
1 Peter Kacvinský, Ing. 353
2 Štefan Kubičár 297
3 Róbert Lesňák 280
4 Milan Gabriš 272
5 Dušan Nemčík 270
6 Radovan Neupauer, Ing. 241
7 Anna Kubičárová 236
8 Michal Urban 210
9 Jozef Toporcer, Ing. 208
10 Peter Bartoš 207
11 Peter Biskup, Ing. 203
12 Marián Lesňák 203
13 Štefan Podolinský, Ing. 191
14 Mária Pavlanská, Ing. 189
15 Rastislav Nemčík 179
16 Stanislav Snopko 173
17 Magdaléna Korsáková 141
18 Katarína Škablová 132
19 Viera Kubičárová 110
20 Peter Kacvinský 109
21 Jozef Šefčík 108