Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce 843

Výsledky volieb na starostu obce

Kandidát Počet hlasov
1 Ing. Peter Kacvinský 556
2 Michal Urban 287
3 Ing. Mária Pavlanská -

Výsledky volieb na poslancov do obecného zastupiteľstva obce

Kandidát Počet hlasov
1 Štefan Kubičár 399
2 Darina Bartošová 392
3 Ing. Mária Pavlanská 370
4 Milan Gabriš 360
5 Anna Kubičárová 350
6 Marián Lesňák 330
7 Michal Urban 299
8 Ing. Peter Biskup 284
9 Ondrej Kubičár 278
10 Ing. Jozef Toporcer 277
11 Ing. Štefan Podolinský 274
12 Štefan Zalibera 258
13 Ján Urban 178
14 Viktor Horvath 84