Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 262
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 662
Volebná účasť 52,46%
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 627
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov -

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?
599
95,53%
28
4,47%
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 174 097
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 2 176 990
Volebná účasť 52,15%
Platné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 2 175 389
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 2 147 901
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 27 488

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby sa Slovenská republika stala členským štátom Európskej únie?
2 012 870
93,71%
135 031
6,29%