Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 1 468
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 493
Volebná účasť 33,58%
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 493
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 491
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 2

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
476
96,94%
14
2,85%
2 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
467
95,11%
19
3,86%
3 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
461
93,89%
26
5,29%
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 411 529
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 944 674
Volebná účasť 21,41%
Neplatné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 944 209
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 938 135
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 6 074

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Súhlasíte s tým, aby sa manželstvom nemohlo nazývať žiadne iné spolužitie osôb okrem zväzku medzi jedným mužom a jednou ženou?
892 719
95,15%
39 088
4,16%
2 Súhlasíte s tým, aby párom alebo skupinám osôb rovnakého pohlavia nebolo umožnené osvojenie (adopcia) detí a ich následná výchova?
873 224
93,08%
52 389
5,58%
3 Súhlasíte s tým, aby školy nemohli vyžadovať účasť detí na vyučovaní v oblasti sexuálneho správania či eutanázie, ak ich rodičia alebo deti samé nesúhlasia s obsahom vyučovania?
853 241
90,95%
69 349
7,39%