Výsledky

Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov -
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky -
Volebná účasť -
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov -
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov -
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov -

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?
-
-
Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov 4 085 172
Počet voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky 818 480
Volebná účasť 20,03%
Neplatné
Počet odovzdaných hlasovacích lístkov 816 254
Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov 798 487
Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov 19 993

Referendové otázky

Otázka Áno Nie
1 Ste za to, aby sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla na ústavnom zákone: Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 1998 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú do 150 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov referenda?
759 124
95,07%
39 363
4,92%